En förunderligt vacker kustby på Österlen

" Där kusten stupar mellan hav och himmel har Ale rest ett jätteskepp av stenar,
skönt på sin plats, när axens ljusa vimmel med blockens mörka stillhet sig förenar,
en saga lagd i lönn vid brus av Östersjön, som ensam vet, vad minnesmärket menar. "
                                         
 Anders Österling i dikten Tonen från havet (1933)


KÅSEBERGA IDAG
ALES STENAR
TURISTINFORMATION /
TRAFIK & PARKERING
SÅ VAR DET FÖRR
KONST & INSPIRATION
ATT BO OCH LEVA I KÅSEBERGA

EN LITEN OCH VACKER BY, MED MÅNGA, MÅNGA BESÖKARE

Kåseberga Byalag har omkring 150 medlemmar, varav 120 personer bor här året om. Bortåt 550-700 000 besökare besöker varje år den unika hamnen och det
majestätiska
Ales Stenar.
Många skolklasser lägger in Kåseberga som ett "måste" i sin Skåneresa.
Flest besökare kommer under sommaren. Men även under resten av året
hittar många hit: skärmflygare, fågelskådare, surfare, fiskare, akvarellmålare,
och vandrare längs den vackra led som går längs Österlens kust. Eller helt enkelt ni som vill se en särdeles fin pärla på Österlen.

EN PÅMINNELSE OM VÅRT FÖRFLUTNA I MAGISK MILJÖ

Dikten i rubriken ovan 'Där kusten stupar mellan hav och himmel' ger en liten glimt
över den magi och mystik som förknippas med detta monument, som våra förfäder
rest under bronsåldern, magnifikt beläget där kusten stupar mellan himmel och hav.
Den irländske poeten och Nobelpristagaren Seamus Heany kallade i en dikt skeppssättningen för ”ensamhetens farkost”  Se gärna den korta videon till
vänster där historikern och författaren Hans Villius berättar om sin fascination
över Ales stenar.

GOTT OM PARKERINGSPLATSER - MEN INTE ÖVERALLT

Det finns f.n. en obemannad turistinformation i Kåseberga vid den stora parkeringen
vid infarten till byn. Låt appen guida dig vid fornlämningen Ales stenar och underbara Kåseberga! Appar finns på AppStore för iPhone samt på android via Play Butik.

Under sommaren går det fint att åka med Skånetrafiken till Kåseberga.
Vägarna i Kåseberga är smala och trånga, det finns bara en väg som leder ner till hamnen. Därför finns det under sommaren parkeringsvärdar i Kåseberga för
att underlätta trafiksituationen. Vi är tacksamma om ni följer värdarnas hänvisningar
för bästa trafiksituation och för att förhindra skador och igensatta vägar.

FÖRST PÅ 30-TALET "RIKTIG VÄG" TILL YSTAD OCH SIMRISHAMN

Om Kåsebergas tidiga historia vet vi inte så mycket. De första spår som har hittats av bosättningar nere vid havet härstammar från 1500-talet. Det var främst fattigfolket
som drevs dit, till ”ödemarkerna”, för att bli fiskare.

Det var inte förrän på 1930-talet som Kåseberga fick en ”riktig väg” mot
såväl Ystad som Simrishamn. Den enda något sånär riktiga väg som fanns
var vägen till Valleberga kyrka.

Läs mer om Kåseberga historia här


I KÅSEBERGA FÅR SJÄLEN RO

Det unika kustnära ljuset och backarnas formationer har inspirerat konstnärer sedan
lång tid tillbaka. Prins Eugen, Frans Berg och Tora Vega Holmström är några av dem
som tidigt upptäckte Kåseberga. Magnus Wallin, en internationellt känd samtidskonstnär, är uppvuxen i Kåseberga, och kommer från en släkt som varit fiskare i generationer.

Även idag har konstnärer och konsthantverkare sin hemvist i Kåseberga och dess närmaste omgivning. Du hittar adresser till dessa under Gallerier i menyraden.


VI TRIVS HÄR

Kåseberga är inte bara en vacker plats att besöka. Vi som bor här har en aktiv gemenskap, och samlas kring många aktiviteter under årets gång. Byn har omkring
150 hel- och deltidsboende. Några av oss arbetar på distans och sköter jobbet via internet. Andra pendlar till jobb i Ystad, Malmö, Lund och till andra orter i Skåne.

Alla har vi vårt andningshål i Kåseberga, som vi tycker är bästa platsen på jorden.
Avgångar med tåg från Ystad eller Köpingebro går varje halvtimme. Tågen
har bra förbindelser med Köpenhamn och Kastrup flygplats. Resan till
Malmö tar bara en knapp timme. Inte dåligt tycker vi!
Se tidtabell: Skånetrafiken