Varmt Välkomna

önskar vi alla våra grannar, vänner, besökare och andra som har Kåseberga varmt om hjärtat! Vi hoppas på ett gott år för boende såväl som besökare till vår vackra by.Vi har ett fullspäckat program med återkommande aktiviteter i Byahuset såsom Boule, Stickcafé, Yoga, Spelkväll, och Als RC fighters. Nya aktiviteter och intressanta föreläsningar står också på programmet liksom firande av de traditionella högtiderna. Det är ju vår by och vårt byalag så vi hoppas att ni medlemmar kommer med förslag om aktiviteter och förbättringar i byn.
Medlemsskapet kostar fortfarande 100:-/person/år eller 200:/familj/år och inbetalas till bg. 5067–9570. Ange namn, (Kåseberga) adress och mailadress så att vi kan hålla er informerade

 

Kommande aktiviteter

Loppis i Byahusets trädgård, 20 juli kl 11-16

Om du vill hyra bord 50:-/st så anmäl då ditt intresse till
Agneta agneta@lof-wahlgren.se mobil 070 441 89 93
Ingegerd info@ggvision.se mobil 070 279 42 47
Byalaget säljer korv, kaffe och dricka

Mikael Neumann, Byahuset torsdag 25 juli, kl 17.30

I Byahusets Trädgård
Vid dåligt väder blir det i IF Ales klubbvilla

Kostnad 150: - kontant, barn under 15 år Gratis !
Vill du/ni ha hamburgare till självkostnadspris
anmäl till Agneta     agneta@lof-wahlgren.se
medtag egen dryck

Varmt välkomna!
Kåseberga Byalag


Grillkväll i Byalaget, fredag 26 juli, kl 18

Ta med något att grilla och något att dricka och kom till Byahuset
Vi ses för att umgås och ha en trevlig kväll tillsammans Vi kanske också
kan göra något kul t.ex. spela kubb för de som vill.
Välkomna Styrelsen Kåseberga Byalag

BYAVANDRINGEN


härom kvällen blev en mycket uppskattad aktivitet, som hörsammats av ett 40-tal deltagare. JONAS WIKBORG, en suverän ciceron, berättade med kunskap, inlevelse och humor om vad som förevarit i Kåseberga hamn under lång tid tillbaka. Öronen stod på skaft på oss allihop! Sedan samlades de som ville vid Byahuset för en stunds samvaro med korvgrillning och kaffe. Och vädret stod oss bi, så det blev en mycket lyckad tillställning!


Stort Tack

För alla bidrag till byalagets 50-årspresent. Vi fick 3.050 svenska kronor och det är vi mycket tacksamma för. Vi sade att vi skulle använda pengarna till ljudabsorbenter, men så blir det inte. För vi har sökt och fått 10.000: från Sparbankens Syds stiftelse, för att kunna förverkliga drömmen om ljudabsorbenter. Och det är på gång med hjälp av Jonas Mårtensson.

Pengarna vi fick i 50-årspresent ska istället användas till våra efterlängtade nya bord och stolar. Och det kostar ju mera, men det kommer byalaget att bekosta + de pengar som Jonas Mårtensson sponsrar med som tack för det arbete byalaget lägger för trivsel och gemenskap i byn.


Återkommande aktiviteter
För detaljer och andra aktiviteter vänligen se kalendern nedan

YOGA

Onsdagar kl. 16.30-17.30, Byahuset. 

BOULE

Söndagar kl. 14 vid Boulebanan intill Bykrogen

Stick Cafe

Tisdagar kl. 14, Byahuset

ARCF Flygning

Lyssna till djungeltelegrafen i byn...

Hållbar Platsutveckling Kåseberga

"Kåseberga är unikt med stora säsongsvariationer. En liten åretruntboende befolkning kan åtnjuta en relativt hög säsongsbetonad servicenivå tack vare det stora antalet sommarboende och besökare. För allas trevnad måste dock boende och lokala näringsidkare engageras i framtida planeringsarbete och extra resurser tillföras under besökssäsongen alltmedan det unika byn har att erbjuda bevaras." Se mer på https://www.ystad.se/kaseberga

En rapport har framtagits med åtta prioriterade åtgärdsområden enligt nedan. Rapporten finns att ladda ner här: https://ystad.se/globalassets/dokument/lou/naringsliv/hallbarplatsutveckling_slutversion.pdf


Arbetsgrupp för hållbar turism i Kåseberga

Hur ska arbetet med hållbar turism i Kåseberga organiseras?

- En arbetsgrupp (green team) bestående av två representanter vardera från Byalaget, Företagarna och Ystad kommun är fokuspunkten för det framtida arbetet.

- Förslag om förbättringar i byn mottages gärna på mej: webbsidan@kaseberga.se eller genom att lägga förslag i brevlådan vid byahuset. 


Masterplan för turismen i Kåseberga

Hur ska turismen i Kåseberga utvecklas?


Analys av genomförda insatser i Kåseberga

Vad är resultatet av de insatser som gjorts i Kåseberga?


Turismens statistikbehov i Kåseberga

Finns det tillräckligt med statistik och data för turismen i Kåseberga, för att komma till praktisk användning?

- Arbetsgruppens kommun representanter samlar in statistik som underlag för ytterligare åtgärder. 


Marknadsplan för Kåseberga

Hur ska Kåseberga och dess upplevelser kommuniceras?


Hantering av besökarvolymerna i Kåseberga

Hur ska besökarvolymen och besökarnas beteende hanteras i Kåseberga?


Plan för minskad biltrafik i Kåseberga

Hur ska Kåseberga hantera utmaningen med volymen biltrafik i högsäsong?


Program för lokal nytta i Kåseberga

Hur ska turismen bidra med lokal nytta för invånarna i Kåseberga?


Företagsrådgivningar i Kåseberga

Hur får man med sig Kåsebergas företagare på hållbarhetsresan?


Informations- och besökarcenter i Kåseberga

Kan ett besöks- och informationscenter vara nyckeln till att lösa delar av Kåsebergas utmaningar?

Kontakta oss

Tidigare aktiviteter

Byavandring i hamnen,  torsdag 11 juli, kl 17

En av årets mest uppskattade händelser !
BYAVANDRING med Jonas Wikborg
I år tar Jonas Wikborg med oss på en byavandring i hamnen.
Torsdagen 11 juli kl. 17.00 samlas vi på lilla piren i hamnen
och avslutar vandringen vid Byahuset, där det kommer att
finnas tid att prata med och ställa frågor till Jonas.
Byalaget säljer nygrillad korv och kaffe.
Varmt välkomna
önskar
Styrelsen i Kåseberga Byalag

MIDSOMMARFIRANDET vid Byahauset

blev i vanlig ordning en riktig familjefest! Dans kring den så fint klädda midsommarstången, kaffe med hembakat och ett mycket digert lotteribord med många, många lyckliga vinnare! Och vädret ja, det kunde inte vara bättre med strålande sol och en svag sommarbris.

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att festen blev så lyckad! Tack för björkriset som hämtats i skogen, tack för hjälpen med att löva, klä och resa stången, tack för alla fina vinster, tack för alla goda kakor som bakats!!!

Utan er hjälp hade det inte blivit denna succé!

Med vänliga hälsningar

Kåseberga byalags styrelse


Föreläsning,  Lars Croné torsdag 16 maj  kl. 18.00

Lars Croné berättar sin historia i föredraget 
Från ”Krångede till Kåseberga” och den resan har tagit långa omvägar i bl.a. Asian.
Kom och lyssna
Vi bjuder på fika
Välkomna Styrelsen Kåseberga Byalag

WiFi i Byahuset

Byalagets medlemmar kan gratis nyttja WiFi i Byahuset. Nätverket heter: ”Byahuset” och lösenordet är anslaget i Byahuset. Nycklar till Byahuset finns hos alla styrelsemedlemmar.

Protokoll från senaste styrelsemötet

Här kan Du läsa Byalagest styrelsemötesprotokoll.